Vacatures

Intern begeleider

> Bekijk de pdf-versie van deze vacature

Voor onze mooie, gezellige school voor reformatorisch primair onderwijs te Amersfoort zoeken wij een intern begeleider.

Wij zoeken een intern begeleider die:

 • bewust kiest voor Bijbelgetrouw onderwijs.
 • voor ieder kind op onze school, als uniek schepsel van God, een passende aanpak en begeleiding zoekt.
 • in staat is samen te werken en begeleiding te bieden aan leerkrachten.
 • het zorgbeleid op school deskundig vorm kan geven.
 • een IB-opleiding heeft afgerond of bereid is deze te volgen

Wij bieden met ingang van schooljaar 2019-2020 een baan:

 • van 1 dag in de week, eventueel te combineren met een lesgevende taak in de midden/bovenbouw.
 • op een kleine school met een open klimaat en betrokken ouders.

Groepsleerkrachten

> Bekijk de pdf-versie van deze vacature

Voor onze prachtige, kleine school voor reformatorisch primair onderwijs te Amersfoort zoeken wij groepsleerkrachten

Wij zoeken leerkrachten die:

 • bewust kiezen voor reformatorisch en Bijbelgetrouw onderwijs.
 • ieder kind liefdevol benaderen als uniek schepsel van God.
 • beschikken over goede pedagogische en didactische vaardigheden.
 • in staat zijn te reflecteren en zich te ontwikkelen in het lesgeven en samenwerken in een team.

Wij bieden met ingang van schooljaar 2019-2020 twee mooie banen:

 • van 5 dagen in de midden/bovenbouw. Minder dagen zijn bespreekbaar
 • van 1-2 dag(en) in de bovenbouw
 • op een kleine school met een open klimaat en betrokken ouders.

Informatie

Onze school wordt bezocht door ongeveer 120 leerlingen. Op onze school werkt een enthousiast team. Onze school gaat uit van de vereniging Educatis voor reformatorisch primair onderwijs te Amersfoort.

Meer informatie of de sfeer op school komen proeven? Van harte welkom! Neem dan contact op met de directeur, mw. G.A. Molenaar, tel. 033-4614713 of 06-48487668, e.molenaar@educatis-rpo.nl

Brief en CV kunnen geadresseerd worden aan mw. G. A. Molenaar en mogen per e-mail verzonden worden..