Nieuwe methode Engels

2 juli 2021

Vanaf september hopen we Engels te gaan geven van-uit een nieuwe methode. Stepping Stones junior. Dit is een methode die ook in het voortgezet onderwijs gebruikt wordt.

Binnen Educatis gaan meerdere scholen werken met deze methode. We willen in de loop van het jaar kijken of de woordenschat die in de methode een plaats heeft ons genoeg 'leerwerk' geeft of dat we zelf, binnen Eudcatis, nog eigen woordlijsten ontwerpen.

We starten daarom nog met de woordlijsten van de oude methode om te leren voor de kinderen. In de loop van het jaar zullen deze misschien vervangen voor een alternatief.

Ook het gebruik van Holmwoods als aanvulling bij de methode blijven we doen. De oefeningen van Holmwoods zijn belangrijk voor de luistervaardigheid en de woordenschatverwerving.


Terug naar het nieuwsoverzicht