Struggle for Bibles

1 april 2021

Dit schooljaar willen wij onze goede doelen actie inzetten voor Bible League.

Bible League ondersteunt wereldwijd lokale hulpbehoevende kerken door te voorzien in Bijbels, studiemateri-aal en training, zodat mensenlevens veranderen door Gods Woord.

Het is een actie om enerzijds kinderen bewust te maken van de onschatbare waarde van de Bijbel en anderzijds ook concreet geld op te halen om minder bedeelde kinderen aan kinderbijbels te helpen.

Afgelopen maandag heeft Mart Blokland d.m.v. een filmpje een digitale voorlichting gegeven op school. De kin-deren gaan in de periode van 29 maart tot 23 april op zoek naar sponsors die voor € 6 één kinderbijbel (of meer natuurlijk) voor hun rekening willen nemen.

Als tegenprestatie richting hun sponsors proberen de kinderen op de laatste actiedag een uitdagende, op-blaasbare stormbaan te bedwingen. Deze stormbaan is wel 17 meter lang!

Afgelopen maandag hebben de kinderen een envelop meegekregen waarin o.a. 10 sponsorkaartjes zitten (natuurlijk kunnen er bij de juf/meester meer sponsorkaartjes worden gehaald). De opbrengst van de sponsoractie gaat naar Bible League en specifiek voor de 'children ministry' in Albanië.

Uiterlijk 23 april moeten alle sponsorkaartjes ingeleverd worden. Dan neemt Mart de kaarten mee om ze te verwerken.


Terug naar het nieuwsoverzicht