Teamvergadering

2 februari 2021

Twee weken geleden hadden we een teamvergadering. Naast de uitwisseling van de bevindingen van het onderwijs op afstand, hebben we ook veel andere thema's met elkaar besproken. We zijn bezig met de keuze van een nieuwe methode voor Engels en Geschiedenis. Verder hebben we alvast vooruit gekeken naar mogelijke groepsverdelingen voor het schooljaar 2021/2022 en hebben we met elkaar nagedacht over een conceptvoorstel voor de nieuwe huisstijl.

Er is een nieuwe vragenlijst voor startende leerlingen vastgesteld, waarbij we iemand van buiten hebben laten meekijken of wij wel de juiste vragen stelden om ook vanuit de voorschoolse periode die informatie op te halen die ons kan helpen om de kinderen goed te laten starten. We hebben een aantal vragen toege-voegd, vooral om meerbegaafde kinderen eerder op het spoor te kunnen komen. En tijdens deze vergadering hebben we besloten om te stoppen met DHH als instrument om hoogbegaafdheid te signaleren en over te stappen op leerlijnen hoogbegaafdheid, omdat dit instrument beter aansluit bij de werkwijze en de visie van de school.

Op 19 februari hebben we weer een teamvergadering. Veel onderwerpen die afgelopen vergadering aan de orde waren zullen we daarin verder uitdiepen. Ook nemen we die vergadering afscheid van juf van de Wetering voordat zij met verlof gaat en van juf van Harten, omdat zij stopt met haar baan op onze school.


Terug naar het nieuwsoverzicht