Stagiaires

8 december 2020

Aan het eind van hun Pabo-studie lopen toekomstige leerkrachten een eindstage om zich voor te bereiden op hun toekomstige werkplek, de zgn. Lio-stage. Lio staat voor leraar in opleiding. Afgelopen voorjaar solliciteerden er twee Lio-leerkrachten. We vinden het als school belangrijk om eens in de zoveel jaar leerkrachten in opleiding de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen, om straks in het onderwijs een plaats in te kunnen nemen.

De afgelopen jaren hebben we diverse jonge collega's aangenomen en 'geprofiteerd' van de ervaringen die zij bij andere scholen hebben opgedaan. Het is minimaal 4 jaar geleden dat er op de Johannes Calvijnschool een Lio-stagiair(e) zijn/ haar leerervaring heeft opgedaan. Vandaar dat we hebben besloten om beide sollicitanten een plaats aan te bieden om hun Pabo-studie af te ronden.

Komend voorjaar hoopt meester (Matthijs) Joppe in groep 7/8 zijn Lio-stage te lopen. Dit doet hij 3 dagen per week, 6 weken lang in de periode tussen de voorjaars– en de meivakantie.

Juf (Lisette) van Asselt hoopt haar Lio-stage in groep 4b/5 te gaan doen. Zij doet dit in de periode februari-juli, 20 weken lang, 4 dagen per week. Zij geeft op maandag en vrijdag groep 5 les en niet groep 4 zodat de kinderen van groep 4a op deze wijze geen extra leerkracht hebben. Juf (Marianne) de Jong en Meester (Henry) Bax zullen na een periode van overdracht en inwerken, op deze dagen andere taken krijgen.

We beseffen dat het voor de kinderen (en voor u als ouders) even wennen zal zijn. Daar zullen we zeker oog voor hebben! Wij zorgen voor een goede overdracht en begeleiding en hebben er vertrouwen in dat zij op een positieve manier haar Lio-periode kan starten en afronden!


Terug naar het nieuwsoverzicht