Wonderlijk gemaakt

2 november 2020

De periode tussen de herfst– en de kerstvakantie staan de lessen van wonderlijk gemaakt weer op ons rooster. Dit zijn lessen seksuele opvoeding. We hebben daarover oudernieuwsbrieven per groep. U krijgt deze de komende week gemaild. Wij zien het als onze taak om met kinderen hierover in gesprek te gaan. Maar de eerste taak ligt, ons inziens, bij u als ouders. Daarom is het goed dat u op de hoogte bent van hetgeen dat we in de groep bespreken. We hopen dat kinderen de inhoud van deze lessen niet op school voor het eerst horen. In de vorige nieuwsbrief stond een tip van een andere ouder om daar een boek bij te gebruiken!


Terug naar het nieuwsoverzicht