Schooltijden

1 september 2020

Op maandag, dinsdag en donderdag gelden voor alle groepen de volgende schooltijden:
's morgens: 08.30 uur - 12.00 uur
's middags: 13.00 uur - 15.15 uur

Op woensdag eindigt de school om 12.00 uur. Op vrijdag eindigt de school voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur. Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is dit om 15.15 uur.

De pauzes zijn elke dag van 10.15 uur - 10.30 uur en van 12.00 uur - 13.00 uur. De schoolbel gaat 's mor-gens om 8.25 uur en tussen de middag om 12.55 uur, zodat de lessen precies op tijd kunnen beginnen. Het spreekt vanzelf dat de kinderen op tijd op school dienen te zijn. Als dit om een of andere reden niet lukt, dienen de ouders de school hiervan in kennis te stellen. Wilt u er rekening mee houden dat er vanaf 08.25 uur toezicht op de kinderen wordt gehouden?

Ouders die hun kinderen komen ophalen, dienen om 15.15 uur of om 12.00 uur (woensdag en vrijdag) bij school aanwezig te zijn. Na die tijd wordt er geen toezicht meer gehouden op uw kind(eren).


Terug naar het nieuwsoverzicht