Groepsverdeling

1 juni 2021

Voor het cursusjaar 2021-2022 kunnen we weer 6 groe-pen maken. We zijn dankbaar dat het leerlingenaantal op 1 oktober ongeveer gelijk zal zijn aan vorig jaar. On-danks dat we in juli afscheid gaan nemen van 12 leer-lingen van groep 8 blijft het leerlingaantal stabiel, om-dat de instroom in groep 1 ongeveer even groot is. De groepsverdeling voor komend schooljaar zal als volgt zijn:

Groep 0/1: 9 leerlingen in september 2021, groeit aan tot 13 leerlingen D.V. in januari 2022 (vanaf januari heb-ben we geen instroomleerlingen aangemeld gekregen)
Groep 1/2: 18 leerlingen
Groep 3/4: 20 leerlingen
Groep 4/5: 23 leerlingen
Groep 6/7: 22 leerlingen
Groep 7/8: 24 leerlingen

Zoals u ziet hebben we komend schooljaar allemaal combinatiegroepen. Het is altijd een hele puzzel om te zoeken wat goed is voor de leerlingen, de samenstelling van de groepen wat betreft de zorg in de groep en de belasting van de leerkrachten.
Net als dit jaar hebben we weer een combinatiegroep met groep 3. De huidige groep 2 heeft 13 leerlingen. Als de keuze op een enkele groep 3 van 13 leerlingen was gevallen, zou een andere groep meer dan 30 leerlingen moeten bevatten. Zoals u kunt zien zullen de huidige groepen 3 en 6 worden gesplitst. Dit verdelingsproces willen we zorgvuldig doen. De ouders van de leerlingen van groep 3 en 6 krijgen hier vandaag een mail over. Zij kunnen input leveren wat betreft de sociale contacten van de kinderen. We hopen dan half juni een definitieve indeling van de groepen wat betreft de leerlingen en de leerkrachten met u te kunnen delen.


Terug naar het nieuwsoverzicht