Zendingsgeld

5 juni 2020

De afgelopen periode hebben we weinig zendingsgeld opgehaald. De kinderen waren 6 weken thuis, sommige klassen waren er de afgelopen periode niet op maandag en diverse kinderen gaven aan dat er minder contant geld in huis was. De komende periode staan de potjes gewoon op maandag in de klas. Wij steunen, ook in deze tijd, onze kinderen via Woord en Daad. Wilt u liever geen contant geld meegeven naar school, dan is het mogelijk om een eenmalige gift over te maken naar de rekening van de school: NL66 RABO 0152 3258 24 t.n.v. Johannes Calvijnschool. Wilt u er dan bij vermelden dat het bestemd is voor het zendingsgeld? Alvast dank!


Terug naar het nieuwsoverzicht