Zendingsgeld

2 oktober 2020

In het achterliggende schooljaar hebben de kinderen veel zendingsgeld meegenomen! We zouden een ac-tie doen voor Struggle for Bibles. Deze is niet doorgegaan.
De kerstcollecte die we daarvoor al hadden opgehaald hebben we wel geschonken 190,40.

Vorig jaar hebben we een heel jaar gezorgd voor 2 adoptiekinderen, via Woord en Daad. Daarnaast hebben we mooie bedragen kunnen overmaken.

De rest van het zendingsgeld hebben we verdeeld over de volgende 3 doelen:
* we hebben 700,00 overgemaakt voor het vertaalproject in Guinee (ZGG, familie de Niet),
* 230,00 voor Bijbels onderwijs in Rwanda (GZB)
* 100,00 voor kinderevangelisatie in Suriname (HHK).

Namens alle mensen die door deze middelen bereikt kunnen worden met de Bijbelse boodschap, hartelijk dank!

Zendingsgeld voor kamp Moria
De kinderen hebben veel geld meegebracht. De opbrengst van twee weken zendingsgeld voor Moria is 272,75 en twee meisjes hadden ook nog een actie voor kamp Moria gedaan! Louise Blok en Femke Uijl hebben op woensdagmiddag wel meer dan 50 lege flessen opgehaald; de opbrengst van 14,10.. We hebben 286,85. kunnen overmaken! Hartelijk dank voor alle inzet en bijdragen!


Terug naar het nieuwsoverzicht