Start extra groep

2 december 2019

In januari zullen we starten met de voorbereidingen om per 3 februari een nieuwe groep kunnen starten.

Eind januari zullen groep 4 en groep 5 samengaan. Groep 3 verhuist dan naar het lokaal van groep 5. Juf Knook zal dan vanaf 3 februari 3 dagen per week groep 0/1 lesgeven in het huidige groep 3 lokaal.

Een groepje leerlingen uit groep 1 en een aantal groep 0 leerlingen starten per 3 februari in de nieuwe groep. Rond de meivakantie stromen dan nog 6-7 kinderen in. Een grote instroom dus de komende maanden. Iets om dankbaar voor te zijn!

Vanuit de peutergroep van BijdeHandjes komen dit voorjaar veel kinderen richting onze school. Het aantal peuters loopt terug, zodat op sommige dagen er nog maar een leidster voor de groep staat.

We hopen voor hen dat het aantal aanmeldingen weer gaat toenemen. Ze hebben aangegeven dat u ook vroegtijdig uw peuter kunt aanmelden, zodat zij wat zicht hebben op mogelijke nieuwe peuters die de peuterspeelzaal gaan bezoeken!


Terug naar het nieuwsoverzicht