Oudercontacten 2019-2020

2 september 2019

Als eerste willen wij u uitnodigen voor de informatieavond op donderdagavond 19 september. We hopen op een goede belangstelling!

Voor uw overzicht alle oudercontacten op een rij:

September: informatieavond.
Oktober: 10-minuten gesprekken waarbij we u uitnodigen om te delen wat, zo bij de start van het schooljaar, van belang is om te weten over uw kind(eren) en waarbij u met de leerkracht kunt spreken over de specifieke doelen voor het komende schooljaar voor uw kind(eren). Vanuit de evaluatie bleek dat een heel aantal ouders enkele vragen ter voorbereiding op dit gesprek op prijs stelden. Wij zullen die twee weken van tevoren met u delen. Tijdens deze ouderavond is het ook mogelijk om 10 minuten in te tekenen bij de r.t.'er of de i.b.'er.
November: bezinnende ouderavond.
Februari: 10 minuten gesprekken n.a.v. de rapporten.
Juni: inloopavond voor de kleuters.

Daarnaast krijgen alle leerlingen eens per vier jaar ouderbezoek.

Volgende week ontvangt u de uitnodiging voor de informatie op donderdag 19 september per mail. Voor de ouderavonden in oktober hopen we u eind september per mail uit te nodigen!

Wij vinden het als collega’s belangrijk om korte lijntjes te hebben met u als ouders. Het is fijn dat veel ouders de weg naar ons als team weten te vinden. We hopen ook komend jaar op een positieve samenwerking, dat we op deze manier samen voor de kinderen kunnen zorgen!


Terug naar het nieuwsoverzicht