Oudercontacten 2020-2021

1 september 2020

De informatieavond die gepland was op 17 september vervalt. Ook andere contactmomenten (zoals de geplande opa– en omamorgen) die in het jaarrooster zijn aangekondigd zullen misschien niet altijd doorgang kunnen vinden. We houden u via de nieuwsbrief hiervan op de hoogte.

Voor uw overzicht alle oudercontacten op een rij:

  • September: informatieavond. DEZE VERVALT!!
  • Oktober: 10-minuten gesprekken waarbij we u uitnodigen om te delen wat, zo bij de start van het schooljaar, van belang is om te weten over uw kind(eren) en waarbij u met de leerkracht kunt spreken over de specifieke doelen voor het komende schooljaar voor uw kind(eren). Vanuit de evaluatie bleek dat een heel aantal ouders enkele vragen ter voorbereiding op dit gesprek op prijs stelden. Wij zullen die twee weken van tevoren met u delen. Tijdens deze ouderavond is het ook mogelijk om 10 minuten in te tekenen bij de r.t.-er of de i.b.-er.
  • Februari: 10 minuten gesprekken n.a.v. de rapporten.
  • Juni: inloopavond voor de kleuters.

Daarnaast krijgen alle leerlingen eens per vier jaar ouderbezoek. Ook deze bezoeken plannen we voorlopig nog niet in.

Ondanks dat we minder fysiek contact kunnen hebben, blijven we de korte lijntjes met u als ouders belangrijk vinden. Het is fijn dat veel ouders de weg naar ons als team weten te vinden. Na een afspraak is het zeker mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Neemt u gerust per Parro of per mail daarover contact met ons op. We hopen ook komend jaar op een positieve samenwerking, dat we op deze manier samen voor de kinderen kunnen zorgen!


Terug naar het nieuwsoverzicht