Benoeming nieuwe leerkracht

6 mei 2019

Zoals we in april hebben gemeld hadden we een vacature voor een leerkracht. In de meivakantie hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd. We zijn dankbaar dat dit heeft geleid tot de benoeming van een van de kandidaten. Na de zomervakantie komt een nieuwe meester onze school versterken. We hopen dat hij een goede tijd krijgt op onze mooie school, binnen ons team en wensen hem en ons allen daarin Gods zegen toe!

Vanaf de zomervakantie heeft onze school 3 meesters.. dat is best bijzonder. Er zijn veel collega’s en ouders die weten van een tijd dat er geen mannen voor de klas stonden op de Calvijnschool.


Terug naar het nieuwsoverzicht