Schoolplan

4 januari 2019

Al vanaf de eerste vergadering zijn we in het team aan het plannen maken voor de komende 4 jaar. De schoolplanperiode 2019-2023 komt eraan. In oktober tijdens de tweedaagse hebben we samen nagedacht over het onderwijs op onze school en welke ambities we hebben voor de toekomst. De komende weken en maanden worden alle plannen beschreven in een schoolplan. De MR heeft in dit proces ook een adviserende rol. Als het schoolplan door het team is geschreven dan wordt de MR gevraagd met de plannen in te stemmen. We willen een paar onderwerpen waar we plannen over maken met u delen!

Een van onze ambities is: het invoeren van kindgesprekken in de hele school.

Jaarlijks hebben we met iedere leerling individueel een kindgesprek. In groep 7/8 is dit uitgebreid naar minimaal maandelijks. We zien met elkaar de meerwaarde in van meer spreken met kinderen. We willen daarin niet alleen met hen spreken over het welbevinden van de kinderen, maar bijvoorbeeld ook over de doelen waaraan de kinderen werken . Hoe ziet zon gesprek eruit, hoe plannen we ze in, wat hebben de leerkrachten en leerlingen nodig om zon gesprek te voeren.. Dit zijn vragen waar we als team ons de komende periode / het komende schooljaar in willen verdiepen. Daarover later meer!


Terug naar het nieuwsoverzicht