Terugblik achterliggende weken

1 oktober 2019

Zendingsgeld
In het achterliggende schooljaar hebben de kinderen veel zendingsgeld meegenomen! We hebben acties gedaan voor Kom over en Help, voor stichting Ontmoeting en we hebben gespaard voor onze twee sponsorkinderen van Woord en Daad. De rest van het zendingsgeld hebben we verdeeld over de volgende 3 doelen: we hebben €600,00 overgemaakt voor het vertaalproject in Guinee (ZGG, familie de Niet), €300,00 voor Bijbels onderwijs in Rwanda (GZB) en €140,00 voor materiaal voor kinderevangelisatie (HHK). Namens alle mensen die door deze middelen bereikt kunnen worden met de Bijbelse boodschap, harteljk dank!

Informatieavond
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de informatieavond! Dank voor uw positieve betrokkenheid. Veel ouders waren hierbij aanwezig. Naast de positieve betrokkenheid was er nog iets wat ons opviel. Een verbeterpunt voor u, als ouders. Een vrij grote groep ouders (het waren er minstens 10) arriveerden te laat bij school, daardoor kon er in veel groepen niet op tijd worden gestart. Voor de leerkrachten en de al aanwezige ouders was dat niet fijn. We roepen u om bij de komende ouderavonden echt op tijd te komen!

Studiedagen
De kinderen waren afgelopen woensdag vrij. Niet alleen van onze school, maar van alle 10 de Educatis-scholen. Wij hadden als scholen een studiedag over het thema ‘doelgericht leren’. We hebben eerst vanuit een hoofdlezing het onderwerp ‘de pedagogische rol van de leerkracht’ met elkaar onder de loep ge-nomen. Daarna zijn we in praktische workshops uiteen gegaan. Waarbij iedere workshop iets liet zien over doelgericht leren in de praktijk. Verschillende collega’s brachten ideeën uit deze dag al in de prak-tijk de afgelopen dagen. Een leerzame dag!
Als team hebben we 7 november weer een studie/vergaderdag. De kinderen zijn dan vrij. We hopen tijdens dit cursusmoment weer scholing te krijgen over het voeren van kindgesprekken. Dit schooljaar hebben we met alle kinderen van groep 1 tot en met 8 frequentere kindgesprekken. We vinden het belangrijk om dichtbij de kinderen te staan. Het welbevinden, leren en persoonlijke doelen van kinderen krijgen hierin een plaats. Het voeren van gesprekken met jonge kinderen (groep 1) is heel anders dan met oudere kinderen (groep 7/8). Afstemming op de leeftijd van kinderen, gesprekstechnieken, gespreksinhoud krijgen in deze cursusmomenten een plaats!


Terug naar het nieuwsoverzicht