Terugblik achterliggende weken

2 juli 2019

Herinnering ouderhulp 2019-2020
Afgelopen weken heeft uw kind een (papieren) inventarisatieformulier meegekregen. Ongeveer de helft van de ouders heeft deze ingeleverd. Wilt u deze voor a.s. vrijdag 4 juli inleveren op school, zodat de AC de planning van de ouderhulp kan maken?

Maandopening
Groep 7/8 heeft met ons de laatste maandopening gehouden. Zij deden dit aan de hand van de geschiede-nis van Paulus en Silas in de gevangenis. In de nacht zongen ze Psalmen en mochten ze de stokbewaarder het Evangelie brengen: ‘Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.’ Bij alle maandopeningen stond het thema ‘dankbaarheid’ centraal. Afgelopen schooljaar hebben we er bij stil gestaan dat we vijftig jaar bestonden als school. Wat hebben we veel om dankbaar op terug te kijken!

Avondvierdaagse/ kamp
De afgelopen maand hebben veel kinderen meegelopen met de avondvierdaagse. De weersomstandigheden waren niet altijd optimaal, maar gelukkig ging alles goed!
Groep 8 kan terugkijken op een mooi kamp, de heenweg was er regen en onweer, daarna hadden ze een aantal mooie en gezellige dagen!

Citotoetsen
In de maand juni zijn de Citotoetsen afgenomen. Neemt u ook regelmatig een kijkje in de ouderportal? Daarin vindt u onder andere de resultaten van de toetsen en gespreksverslagen.

Bedankfestijn
Fijn dat u er was op het bedankfestijn afgelopen donderdag! We hebben laten horen en zien dat we uw hulp en betrokkenheid bij de school waarderen. Dat willen we in deze nieuwsbrief nog eens onderstrepen!

Medezeggenschapsraad
Op dinsdagavond 25 juni hebben we de laatste MR-vergadering van dit jaar gehad. Tijdens deze vergade-ring hebben we veel zaken voor het komende schooljaar besproken. Ook hebben we afscheid genomen van Jos Landwaart als MR-lid.

Lokale identiteitscommissie
Op woensdagavond 26 juni hebben we als lokale identiteitscommissie vergaderd. Ook tijdens deze vergadering hebben we veel zaken voor komend schooljaar afgestemd. Onder andere het thema en de spreker voor de bezinningsavond voor ouders. Deze staat gepland op 13 november. Dr. A. de Muynck hoopt dan met ons na te denken over het opvoeden van onze kinderen als christelijk gezin in onze samenleving. We hopen u daar t.z.t. voor uit te nodigen! Ook de plannen die raakvlakken hebben met de identiteit stonden op de agenda.

Contacten Bilalschool / de wijk
De afgelopen week hebben we als directies van de Bilalschool en de Johannes Calvijnschool kennisgemaakt. Daarbij was ook iemand aanwezig die vanuit ABC wijkgebonden projecten stimuleert. Onze twee scholen, beide scholen met een streekfunctie voor Amersfoort en omgeving, zijn de enige scholen in de wijk. Het gesprek was ook bedoeld om te oriënteren of wij als scholen en wijk iets voor elkaar kunnen betekenen.

Atelier-plezier
Wat hebben wij, maar vooral de kinderen, vrijdag genoten van ons eerste Atelier-plezier! U zult er thuis vast enthousiaste verhalen over hebben gehoord. De school bruiste van creativiteit en gezelligheid! We vonden het fijn dat enkele ouders een groepje kinderen wilden begeleiden. Ook waren er een aantal moeders om te helpen bij een workshop. Zonder die hulp is zoiets organiseren niet mogelijk. De groepjes kunnen daardoor ook iets kleiner zijn. We streven er naar om een volgende keer de groepjes niet meer dan 10 leerlingen te laten zijn! Volgend jaar hopen we twee keer atelier-plezier te organiseren. We hopen dat er dan meer ouders zijn die een groepje kinderen willen begeleiden. Heeft u een hobby? Wij vinden het leuk om daarvan mee te genieten! Daarnaast hebben wij op school nog best wat ideeën en materialen waar u zo mee aan de slag kunt! Denkt u er vast maar eens over na!


Terug naar het nieuwsoverzicht