Terugblik achterliggende weken

2 december 2019

Maandopening
Vandaag hebben we de maandopening gehad. Groep 4 en juf Van Braak hebben met ons nagedacht over het volk Israël in de woestijn. De Heere bevrijdde de mensen van hun ziekte, als ze opkeken naar de slang. Zo mogen wij ook onze hoop en verwachting op de Heere Jezus stellen!
De afgelopen maand stonden we stil bij dankbaar delen. Wat hebben we veel schoenendozen gevuld! Hartelijk dank daarvoor! Mooi om deze naar kinderen te kunnen sturen die misschien nog nooit een cadeautje hebben gekregen. We hebben vanmorgen gezien hoe blij kinderen worden van zo’n mooie doos!

Activiteitencommissie
Op 8 november hebben we genoten van een heerlijk ontbijt. De activiteitencommissie en alle andere helpende moeders, dank voor de hulp en goede organisatie! De komende weken zijn drukke weken voor de activiteitencommissie. Voor ieder kind van de school een boek kopen, catering na de kerstviering verzorgen, de nieuwjaarsinloop. Drukke en samenbindende activiteiten. Dank voor alle organisatie!

MR/Parro
Afgelopen dinsdag heeft de MR vergaderd. Naast de begroting voor 2020 stond Parro op de agenda.
In het team hebben we afgesproken ons de komende maanden te oriënteren op eventueel gebruik van de communicatieapp Parro. Via de app kunnen de ouderavonden op een minder tijdrovende manier worden ingepland. Parro heeft naast de gespreksplanner meerder functies die allemaal te maken hebben met oudercommunicatie. In januari hopen we tijdens de teamvergadering en de MR vergadering hierover met elkaar te brainstormen. We houden u hierover op de hoogte!

Teamvergadering
Tijdens de teamvergadering hebben we onder andere de startgesprekken geëvalueerd. Wij vonden het fijn om met behulp van de vragenlijst een leidraad voor het gesprek te hebben. Ouders waren vrij de vragenlijst wel of niet te gebruiken/ mee te nemen. We hebben besloten om dit ook de komende jaren op dezelfde wijze voort te zetten.

Kindgesprekken
Tijdens onze scholingsdag hebben we ‘s morgens ons verder verdiept in het voeren van kindgesprekken. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we ons vooral gericht op het waarom van kindgesprekken. Deze bijeenkomst stond het hoe van kindgesprekken centraal. Op welke wijze geven we de gesprekken vorm, hoe plannen we deze in? Welke vragen zijn helpend en passend bij verschillende leeftijden?
Het is voor de leerkrachten echt een investering om ieder kind met een zeker regelmaat te spreken en we zien ook dat het heel verrijkend is. Zowel voor de kinderen als de leerkrachten.

Oudermorgen
Vorige week was het oudermorgen. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de klas. Voor sommige leerkrachten is dat best een spannende morgen. Verschillende collega’s kregen complimenten. Het was een mooie morgen!
Rondom de planning van de ouderavond was wel wat ruis. Daarom is het goed om hier nog even op terug te komen!
Vooraf was de datum enkele keren gecommuniceerd en daarbij was aangegeven dat we het belangrijk vonden dat iedereen zich tijdig aanmeldde. Enkele ouders gaven zich nog op nadat de planning verstuurd was. Als zij zich opgaven via mevr. Van Harten of juf Molenaar is er aangegeven dat we geen extra ouders inplanden. Om daarin eerlijk te zijn ten opzichte van iedereen, was dat de boodschap de hele week door. We beseften in de loop van de week pas hoeveel ouders (rond de 10) zich na het maken van de planning nog aanmeldden. Dat zou betekenen dat we 10 keer de planning, waar we een goede verdeling in proberen te maken, zouden moeten hebben aangepast.
Enkele ouders hadden via de leerkrachten zich op een later moment aangemeld. Zij waren dan soms wel welkom. We kunnen ons voorstellen dat dit voor andere ouders als niet eerlijk over is gekomen. Als team hadden we onderling beter af moeten stemmen dat we het hielden bij de verstuurde planning. Onze excuses daarvoor! En we hopen natuurlijk dat voor een volgend moment alle ouders tijdig zich inschrijven voor oudermomenten, zodat we in een keer een goed gevulde en evenwichtige planning kunnen maken!

8:25 eerste bel
Sinds september zijn de schooltijden aangepast. De eerste bel gaat om 8:25 uur. Tot vorige week was dit niet goed ingesteld. Nu gaat hij weer precies zoals het moet: om 8:25 uur! Het is de bedoeling dat alle kinderen dan binnenkomen, hun jas uittrekken en de klas ingaan, zodat we om 8:30 uur ook daadwerkelijk kunnen starten met de les. De laatste tijd is het soms 8:40 uur voordat alle kinderen binnen zijn en de les gestart kan worden. Nu het ‘s morgens donker is, is het misschien wel lastiger om op tijd te komen. Wilt u erop letten dat de kinderen echt om 8:30 uur in de klas zijn?

Bezinningsavond
Op 13 november was de bezinningsavond voor team en ouders door dr. A. (Bram) de Muynck. Hij gaf daarbij een lezing met interactieve elementen. Het thema was ‘Opvoeden tot verantwoordelijkheid: de balans tussen confronteren en beschermen’. Van de avond is ook een persoonlijk verslag gemaakt, Iedereen luistert vanuit zijn of haar eigen rol. We willen het verslag met u delen, als u er was om het nog eens terug te lezen of anders ter informatie.
We vonden het ontzettend fijn om heel veel Amersfoortse ouders en teamleden te ontmoeten! Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een verslag.


Terug naar het nieuwsoverzicht