Terugblik achterliggende weken

1 april 2021

7 weken school
We kijken terug op 7 schoolweken. We waarderen meer dan ooit dat de schooldeuren weer open gaan. Wat is fijn om met leeftijdsgenootjes te spelen, in de school een leerkracht te hebben die onderwijs geeft, dat probeert af te stemmen en uitdaagt tot meer ontwikkeling. Ook is het fijn dat we in alle groepen in deze weken weer individuele gesprekken met de kinderen hebben kunnen voeren. In diverse gezinnen, bij leerlingen en personeelsleden zijn positieve corona-uitslagen geweest. Door vakanties, studiedagen, vroegtijdige quarantaine was het niet nodig dat er een klas in quarantaine ging. Daar zijn we dankbaar voor! Ook waren er onder de leerkrachten geen ziekmeldingen. We hebben dus heel stabiel het onderwijs weer op kunnen pakken. Ook iets om dankbaar voor te zijn.

Ouderavonden
In de achterliggende periode hebben we digitale ouderavonden gehouden. Gezien de omstandigheden fijn dat dit mogelijk was. Het liep ook erg goed, dank dat u er op tijd was. De komende periode kunnen we elkaar ook minder live spreken. Wilt u het laten weten als u grote of kleine zorgen heeft rondom uw kinderen? Dat vinden we als team erg belangrijk! Via Parro, via de mail. Neemt u gerust contact op!

Vergadering/ scholing
Op 22 maart hadden we een (digitale) teamvergadering. 's Morgens hebben we met elkaar de nieuwe methode van Engels besproken, terug- en vooruitgekeken in het kader van het Nationale Onderwijs Plan, hadden we weer het nodige te bespreken over onderwijs en de coronamaatregelen (denk aan koningsspelen, schoolkamp, schoolreis e.d.) en hebben we de definitieve keuze voor het nieuwe logo gemaakt. Ook hebben we de risico-inventarisatie besproken die in het najaar door een extern bureau is gedaan in de school in het kader van veiligheid. De aandachtspunten daaruit zijn besproken en in de achterliggende weken opgepakt.
In de middag hadden we scholing over kindgesprekken. We hebben met elkaar geŽvalueerd en zien dat de gesprekken echt een vast onderdeel van ons onderwijs- en begeleidingsaanbod zijn geworden. Leerkrachten en kinderen ervaren deze gesprekken als positief. We hebben extra input gekregen qua gesprekstechnieken en doelen stellen, gekoppeld aan de leeftijd van leerlingen. We merken dat dit een onderwerp is waar we in ruim een jaar tijd veel in hebben bereikt en willen hier de komende jaren ook nog meer in investeren; zowel in scholing als in de gesprekken met de kinderen zelf.

Atelier Plezier
Woensdag 24 maart hadden we Atelier Plezier, dit keer in de eigen klassen. We hebben er van genoten. De hele school was creatief bezig. De resultaten zijn thuis al te bewonderen en via Parro zijn er foto's over gestuurd. Dank ook aan de leerkrachten die deze extra inspanning hebben gedaan!

Citotoetsen
De achterliggende maand zijn de citotoetsen afgenomen en ingevoerd. U vindt de resultaten in de ouderportal. Deze gebruiken we om de onderwijsvoortgang te evalueren en doelen voor de komende maanden te stellen. De leerkrachten bespreken deze zowel op groeps- als individueel niveau met de intern begeleider. We beseffen daarbij dat het een bijzonder schooljaar is met (tussen de 2 citoafnames in) twee perioden van scholensluiting. Heeft u vragen over de toetsuitslag(en) dan kunt u ook altijd de leerkracht benaderen.


Terug naar het nieuwsoverzicht