Terugblik achterliggende weken

27 maart 2020

Thuisonderwijs
Er is afgelopen periode hard gewerkt. Door de leerlingen, door u als ouders en door de leerkrachten. Voor uw als ouders is het echt even een andere 'pet' opzetten (zoals we al zongen). Naast het begeleiden van de leerstof wordt er vaak ook nog thuisgewerkt door een of beide ouders. Een pittige periode. Dank voor alle inzet! De leerkrachten bedenken een planning maar of dat goed werkt kunnen we niet zien. Normaal zijn de kinderen daarin onze spiegel, zien we of het te makkelijk, moeilijk, te veel of te weinig is.
De leerkracht past dan iets aan. Wij kunnen nu minder goed afstemmen. Zijn er vragen, loopt u tegen dingen aan; wij willen zeker meedenken. Contact u dan de leerkrachten, de Intern Begeleiders of de directeur.
Hoe langer de periode duurt, hoe groter het doorzettingsvermogen is dat we met elkaar moeten opbrengen. Dat is niet altijd makkelijk, dat realiseren we ons!
We proberen bewust de taken overzichtelijk te houden en niet al te veel digitale taken aan te bieden. We verwachten dat er dinsdag meer duidelijkheid komt over de periode na 6 april. Als er meer informatie vanuit de overheid bekend is, zullen we u op de hoogte stellen.

Opvang
Wat de opvang betreft zijn er de volgende afspraken:
Kinderen mogen alleen komen als ze gezond zijn. Ook mogen ze niet komen als er iemand uit het gezin koorts heeft.
Gezinnen waarvan (een van de twee) ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen en ouders waarbij de situatie thuis zo is dat het onderwijs geven ingewikkeld is, mogen naar de opvang komen. Wilt u zich uiterlijk 48 uur van tevoren hiervoor aanmelden?

Laptops
Er zijn nog laptops beschikbaar voor gezinnen waar een tekort aan digitale middelen is. Laat u het gerust weten als u er gebruik van wilt maken!


Terug naar het nieuwsoverzicht