Terugblik achterliggende weken

1 november 2019

Oudertoerusting
Afgelopen maand is de laatste van de drie oudertoerustingsavonden gehouden. De avonden zijn door ongeveer 30 ouders een of meerdere keren bezocht. Tijdens de laatstgehouden opvoedavond voor ouders is er stilgestaan bij media-opvoeding. Dit hebben we eerst bezien in Bijbels perspectief aan de hand van het voorbeeld van Lot, die met zijn keuze voor Sodom (de wereld) een keuze maakte waar zijn hele gezin onder leed. Dit tegenover Abram, die als pelgrim naar een beter Vaderland verlangde. We hebben in groepjes stilgestaan bij moeilijke situaties in de media-opvoeding en merkten hierdoor waar anderen tegenaan liepen. Dit gaf herkenning en we konden hierbij als ouders van elkaar leren. Daarnaast kregen we inzicht in wat kinderen zoal doen als het gaat om games, films en sexting/ grooming. Dit was best schokkend, vooral omdat we zagen dat reformatorische jongeren over het algemeen minder afwijzend staan tegenover verkeerd gebruik van media dan seculiere jongeren. Ook praten ze minder met hun ouders en andersom en er zijn weinig concrete regels. Na de pauze stonden we stil bij het hogere doel: Wat willen wij nu dat onze kinderen bereiken? Wat is het hogere doel in hun leven en hoe helpen wij de weg daarnaartoe vorm te geven?
Daarvoor zijn ook grenzen nodig op mediagebied, duidelijke afspraken waarbij het in gesprek blijven met je kind essentieel is. Als ouders dachten we na over onze opvoedstijl, juist ook op media-gebied en kregen we praktische tips. Een boekje dat recent is uitgekomen en ouders stimuleert om al jong het gesprek met hun kind aan te gaan, is ‘Tijn blust het vuur’. Tijdens deze avond kwam namelijk steeds naar voren dat u niet vroeg genoeg kunt beginnen met het in gesprek gaan met uw kind over media-gebruik. Zo komt u niet steeds voor verrassingen te staan en zijn uw kinderen gewend om open te zijn over hoe zij media gebruiken.

Atelier plezier
We hebben weer genoten van Atelier Plezier de vrijdag voor de vakantie. Het was echt fijn dat er 7 ou-ders ons wilden helpen bij het verzorgen van een workshop. Hartelijk dank daarvoor. De groepen waren daardoor klein. Dat maakt dat er naast veel creativiteit ook veel persoonlijke aandacht voor de kinderen is op zulke momenten. Er was veel te kiezen: programmeren, survival, een tas maken, figuurzagen, koekjes bakken… voor iedere leeftijd en interesse was er voldoende keuze! Over een half jaar hebben we nog een keer Atelier Plezier op de planning staan! We hopen dat er dan weer zoveel ouders zich beschikbaar stellen om te helpen.

Startgesprekken
Fijn dat u er was tijdens de startgesprekken. Het waren plezierige en ook leerzame avonden voor ons als leerkrachten. Goed om zo samen rondom de kinderen te staan.
Het plannen van de gesprekken is echt een grote puzzel. We zijn op zoek naar manieren om dit eenvoudi-ger en minder tijdrovend te maken. Er zijn ook verschillende digitale systemen die daarbij helpend kun-nen zijn. Voor dit schooljaar geldt: u helpt ons door uw opgave tijdig in te sturen. De eerste keer dat dit weer ter sprake is, is komende maand bij het opgeven voor de oudermorgen.

MR
Op 18 oktober heeft de MR vergaderd. Deze avond is Meester Bax als nieuw MR-lid (personeelsgeleding) welkom geheten. We hebben de oudertoerusting geëvalueerd. Verder stonden op de agenda: financiën, scholing team en de bezinningsavond van D.V. 13 november. Omdat er dit jaar 3 oudertoerustingsavon-den zijn gehouden en we nog een gezamenlijke bezinningsavond hebben met de Willem Farelschool, hebben we besloten om de bezinningsavond die we altijd in het voorjaar plannen dit schooljaar niet door te laten gaan. Vanuit MR-leden kwamen daarna nog twee bespreekpunten over de relatie tussen de school en de verschillende kerken en het kamp van groep 8. Deze punten worden meegenomen naar de teamvergadering. Eind november hopen we als MR weer te vergaderen.


Terug naar het nieuwsoverzicht