Gesprek ouderbetrokkenheid

5 februari 2019

Maandag 25 januari hadden we als ouders, leerlingen en teamleden van de school een goed gesprek over ouderbetrokkenheid. Dit gesprek was met een afvaardiging van de SGP en het VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs). Het gesprek werd georganiseerd door de ROV (Reformatorische Oudervereniging).

Tijdens het gesprek bleek vanuit alle kanten hoe belangrijk ouder-betrokkenheid op de school is, met elkaar rondom de kinderen staan en hen samen vormen en onderwijzen voor de toekomst! Mooie en goede voorbeelden alsook adviezen voor de toekomst werden besproken. Duidelijk werd hoe dankbaar we mogen zijn voor de betrokkenheid van ouders op de Johannes Calvijnschool. Goed om dit ook via deze nieuwsbrief met u te delen!

Door dit gesprek kwam ook de ROV en hun werkzaamheden bij de aanwezige ouders en teamleden in beeld. Zij schuiven in den Haag aan als er beleid wordt gemaakt wat betreft het onderwijs en zijn dan naast de politiek en de VGS (die de belangen van de school daar behartigt) ook in gesprek, namens alle christelijke ouders, over het onderwijs! Een hele belangrijk en mooie taak. Mocht u de organisatie nog niet kennen en hen ook namens u willen laten spreken over het belang van christelijk onderwijs, lees dan de flyer van de ROV.


Terug naar het nieuwsoverzicht