Audit

7 januari 2019

Op 14 december kregen we bezoek van andere Educatis-directeuren die een audit hielden in onze school. Een goede manier om als scholen van elkaar te leren. Diverse ouders en leerlingen hebben deze dag ook een gesprek gehad met het audit-team. Dank voor jullie tijd en inzet.

Het was het auditteam opgevallen dat alle geledingen (ouders, leerlingen, leerkrachten) als duidelijke pijlers onder onze school noemen: veel aandacht voor veiligheid / kleinschaligheid en de grote betrokkenheid op de school. Je proeft liefde tot de school. Mooi om dit ook met u te delen.

Daarnaast hadden ze veel waardering voor het team; ze noemden het een krachtig team. We zijn dagelijks dankbaar om zo als team samen te werken ten dienste van de kinderen. Ze gaven als derde ‘parel’ aan dat ze in alle klassen veel mooie voorbeelden zagen van de aandacht die er is voor het individuele kind en in het bijzonder voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen.

Ze hadden ook twee aandachtspunten voor ons; één daarvan betreft de communicatie met u, als ouder. Ze merkten op dat ouders en leerlingen tijdens de gesprekken aangaven: de school vindt resultaten heel erg belangrijk. De school is vooral gericht op cognitie. In het gesprek met leraren en bij de klassenbezoeken hoorden en zagen ze juist een sterke nadruk op welbevinden en veiligheid. Ze vroegen zich af of we wel genoeg communiceren over alle zaken die we belangrijk vinden of dat onze communicatie misschien vooral gericht is op cognitie (rapport / rapportengesprekken).

Zo’n audit werkt als een spiegel. Mooi om zulke punten mee te krijgen.


Terug naar het nieuwsoverzicht