MR vergadering

3 december 2018

Tijdens de laatste MR vergadering hebben we het jaarplan en de financiën van de school besproken. Verder zijn de taken en de planning van de MR geëvalueerd. Ook heeft de oudergeleding van de MR aan de directie een advies verstrekt over de risicodekking van ouders tijdens taken in de school en een advies over de afscheidsbijbels.


Terug naar het nieuwsoverzicht