MR vergadering

1 april 2019

Op onze school hebben we een Medezeggenschapsraad, waarin we nadenken over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor onze school, onze kinderen, de meesters en juffen en de betrokkenheid van ouders. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

Periodiek treden de leden van de MR af en nu is het de beurt aan Eduard van Beijnum om af te treden. Omdat hij 1 periode in de MR heeft gezeten, kan hij nog een periode deelnemen aan de MR en hij is daar ook toe bereid. Als er meer ouders willen deelnemen aan de MR, dan kunnen zij dat voor 6 mei te kennen geven aan de secretaris van de MR (j.landwaart@educatis-rpo.nl). Er zullen dan voor eind mei verkiezingen gehouden worden, zodat in het nieuwe schooljaar het nieuwe MR-lid kan beginnen.

Als er geen andere ouders geïnteresseerd zijn, komen er geen verkiezingen en blijft Eduard in de MR.


Terug naar het nieuwsoverzicht