Buitenschoolse opvang

2 november 2018

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al gemeld dat Bijdehandjes aan het oriënteren is op een buitenschoolse opvang (enkele dagdelen per week na schooltijd) bij de Johannes Calvijnschool. Wij hebben n.a.v. de gehouden enquête een gesprek gehad over de behoefte die uit de enquête naar voren kwam. Op dit moment hebben zij het verzoek neergelegd om na schooltijd gebruik te maken van een of meerdere ruimtes in de school om zo enkele dagdelen per week na schooltijd opvang te bieden in ons schoolgebouw.

Hierover zijn we met elkaar in gesprek gegaan; zaken die daarbij besproken zijn, zijn de identiteit van de school, de afstemming tussen het schoolteam en de medewerkers van Bijdehandjes, inrichting en medegebruik van de ruimten ed. Binnen goede voorwaarden zien wij ook zeker de meerwaarde van een goede en betrouwbare bso in het gebouw van onze school.

Aangezien Bijdehandjes meerdere nieuwe vestigingen openen per 1 januari, willen ze een vestiging in ons gebouw vanaf het voorjaar gaan voorbereiden en denken zij aan een start na de zomervakantie in 2019. U krijgt hierover later meer informatie.


Terug naar het nieuwsoverzicht