Zendingsgeld

2 november 2018

De afgelopen periode was het zendingsgeld bestemd voor Kom over en Help. We konden € 189,14 naar hen overmaken. Ook werden er heel veel vuilniszakken met kleding ingeleverd! Dank daarvoor!

In het schooljaar 2017-2018 hebben we een paar weken acties gedaan voor goede doelen. Daarnaast halen we wekelijks zendingsgeld op voor onze sponsorkinderen via Woord en Daad.

Naast de twee kinderen die we sponsoren via Woord en Daad (€ 720,00 per jaar) (en naast het geld voor de actie voor de MAF) hebben we het volgende overgemaakt:

  • ZGG voor vertaalwerk fam. de Niet € 530,00
  • GZB voor kinderen in kansarme wijken in Bogota€ 265,00
  • ZHHK voor kinderevangelisatie in Suriname € 90,00

Totaal € 885,00

Van alle organisaties kregen we bedankbriefjes voor het overgemaakte geld!


Terug naar het nieuwsoverzicht