Studiedagen

2 november 2018

Voor de herfstvakantie hebben we als team twee dagen met elkaar nagedacht over het onderwijs op de Johannes Calvijnschool. Samenvattend hebben we gezamenlijk antwoord gegeven op de vragen; wat gaat goed? Wat kan beter? Waar moeten we mee stoppen?

Van daaruit hebben we ook met elkaar gezocht naar de onderwerpen waar we de komende vier jaar in willen groeien als school.

Voor deze studiedagen hadden we ook input meegekregen vanuit een groep van tien ouders die samen deze zelfde vragen hebben beantwoord. Mooi om te zien dat er veel overeenkomst was tussen leerkrachten en ouders op de visie en de toekomst van de Johannes Calvijnschool.

Een aantal ontwikkelpunten willen we uitwerken in het schoolplan 2019-2022.


Terug naar het nieuwsoverzicht