Gedragsspecialist

15 oktober 2018

Inmiddels is juf Struik-de Jonge al weer even afgestudeerd als gedragsspecialist. Op school vervult ze ook deze taak. Wat kan een gedragsspecialist betekenen voor uw kind?

Sinds de invoering van 'Passend Onderwijs' hebben scholen een zorgplicht om goed onderwijs te bieden aan elke leerling, dus ook aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Soms zijn er leerlingen die extra en / of specifieke aandacht en zorg nodig hebben op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, die een andere ontwikkeling lijken te volgen, waarbij de gebruikelijke tips en trucs niet (goed) werken...

Een gedragsspecialist is getraind in het vinden van een 'handleiding' bij deze kinderen. Daarom kan ze worden ingezet om passende ondersteuning aan een groep of leerling te bieden en / of deskundigheid aan collega's over te dragen. In samenwerking met alle betrokkenen worden er creatieve oplossingen bedacht die ervoor moeten zorgen dat het kind zich in de schoolse situatie weer verder kan ontwikkelen.

Voorbeelden van taken zijn:

  • Adviseren bij uiteenlopend gedrag
  • Observeren van gedrag van de betrokkenen,
  • Begeleiden en coachen van collega's en/of leerlingen
  • Het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling
  • Samenwerken met ouders en/of externe betrokkenen

Als u vragen of zorgen hebt rondom gedrag van een kind of groep, mail of spreek de leerkracht van uw kind, de intern begeleider (Carolien van der Grond) of juf Struik aan; dan kunnen we samen zoeken naar wat helpend is.

Haar werkdagen zijn momenteel: maandag en dinsdag en het mailadres is e.struik@educatis-rpo.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht