Vertrouwenspersoon

15 oktober 2018

Juf Bunk-Visser is al enkele jaren interne vertrouwenspersoon (IVP'er) op onze school. Vanaf dit schooljaar zal zij deze taak samen met Meester Landwaart oppakken. Hij zal dit jaar een cursus volgen via de GGD. Samen met alle interne vertrouwenspersonen van Educatis volgen ze jaarlijks tweemaal een bijeenkomst, om kennis uit te wisselen en te oefenen met diverse casussen.

De IVP'er is, zeker voor de bovenbouw leerlingen, een bekende voor hen geworden, doordat we gebruik maken van de zogenaamde klassenrondes. Aansluitend bij het niveau van de kinderen gaan we preventief in op pesten (buitensluiten!) en daarnaast ook op (seksuele) mishandeling en verwaarlozing. Het doel van de klassenrondes is dat er wordt gewezen op het belang van de vertrouwenspersoon en de bereidheid om naar de kinderen te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken. Tevens wordt de bereikbaarheid genoemd.

Dit jaar zullen de klassenrondes plaatsvinden in november en december. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd, zodat u weet wanneer de IVP'ers in de klas geweest zijn. Ook zijn wij benaderbaar voor ouders en leerkrachten via onze mailadressen/ telefoon (school/privé). De gesprekken met de IVP'er zijn vertrouwelijk, binnen de kaders die de Wet Meldcode hiervoor stelt.


Terug naar het nieuwsoverzicht