Oudercontacten

12 september 2018

Doordat we vanaf dit schooljaar nog maar 2 rapportperiodes hebben, veranderen automatisch ook de mo-menten van oudercontacten. We zullen niet in november (zoals tot nu toe gebruikelijk) maar in februari de 10-minutengesprekken rondom de rapporten hebben.

N.a.v. de ouderenquête die is gehouden bleek dat veel ouders wel behoefte hebben aan een informatie-avond. Deze informatieavond hebben we gehouden op maandag 10 september.

Ook kwam uit de enquête naar voren dat het aantal contacten als prettig werd ervaren. Komend schooljaar willen we de oudercontacten op de volgende manier vormgeven:

September: informatieavond.
Oktober: 10-minuten gesprekken waarbij we u uitnodigen om te delen wat, zo bij de start van het school-jaar, van belang is om te weten over uw kind(eren) en waarbij u met de leerkracht kunt spreken over de specifieke doelen voor het komende schooljaar voor uw kind(eren). Tijdens deze ouderavond is het ook mogelijk om 10 minuten in te tekenen bij de r.t.-er of de i.b.-er.
November: bezinnende ouderavond.
Februari: 10 minuten gesprekken n.a.v. de rapporten.
Juni: inloopavond voor de kleuters.

Daarnaast krijgen alle leerlingen eens per 4 jaar ouderbezoek.


Terug naar het nieuwsoverzicht