Verandering rapporten

2 juli 2018

Het afgelopen schooljaar hebben we als team besloten om met ingang van komend schooljaar twee keer per jaar een rapport mee te gaan geven. De eerste rapportperiode loopt van de zomervakantie tot eind januari, de tweede periode vanaf februari tot de zomervakantie.

Ook zullen we onze cijfers via Parnassys gaan invoeren en zal het rapport een uitdraai van de bijgehouden resultaten in Parnassys zijn. Het meegeven van de rapporten is altijd een piek van werkdruk voor de collega’s. Op deze manier wordt dit meer verspreid over het jaar.


Terug naar het nieuwsoverzicht