Verandering rapporten

5 maart 2019

Zoals vorig jaar al aangekondigd en toegelicht hebben we dit jaar een verandering qua rapporten en rapport-periodes. Om evenveel gespreksmomenten met ouders te hebben, hebben we in oktober luister– en kennismakingsgesprekken gehouden. Als team hebben we dit in november geë';valueerd en willen we dit ook de komende vergadering (eind maart) evalueren.

Daarbij willen we ook graag de mening van ouders meenemen. De komende maand willen we een korte enquête hierover houden. We stellen uw input daarbij zeer op prijs.


Terug naar het nieuwsoverzicht