Moeders in gebed

2 september 2019

We leven in een gebroken wereld. Daardoor is er veel pijn en moeite en kan zorg het hart vervullen. Soms zo dat je geen uitweg ziet. Toch blijft er een weg open: het gebed.

Naast het gebed in ons persoonlijke leven zijn er binnen de Johannes Calvijnschool moeders die bij elkaar komen om te bidden voor de kinderen (de gezinnen), het team en alle onderwijsontwikkelingen rondom de school. Wij geloven dat: "waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen." (Matt 18:20) en "een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel." (Jakobus 5:16b) In deze verbondenheid danken en bidden wij.

Zijn er moeders die met ons mee willen bidden?

We ontmoeten elkaar op de 1e en 3e woensdagmorgen van de maand tegen kwart voor 9 in de BSO-ruimte.

We zien u /jou graag.

Namens de aanwezige moeders: Gerda Visser, Marjon de Jong, Marieke Bakker


Terug naar het nieuwsoverzicht