Aanmelden leerlingen

7 januari 2019

Na de decemberoproep zijn er een aantal kinderen aangemeld. Misschien heeft u de oproep vorige maand gemist, bij deze: Het is weer mogelijk om kinderen die in het volgende schooljaar 2019-2020 vier jaar worden, aan te melden.

Heeft u al kinderen op school, dan kunt u even binnenlopen en een setje formulieren vragen. Dit kan ook per e-mail: j.vanharten@educatis-rpo.nl. We geven het dan mee aan een van uw kinderen. Wilt u tijdig uw kinderen opgeven? Dat is voor ons van belang voor de verdeling van groepen en de formatie voor het volgende schooljaar. Aanmelden uiterlijk voor 1 februari 2019. De aanmeldingen die we nu in elk geval graag ontvangen, zijn die van de kinderen die t/m 1 oktober 2020 vier jaar worden. Voor ouders die nog geen kinderen op school hebben, organiseren we een open morgen op dinsdag 22 januari. Ook zijn ze altijd welkom voor een bezoekje aan onze school. Wilt u ook andere ouders uit uw kerkelijke gemeente, omgeving of die u anderszins kent, wijzen op de mogelijkheid de school te bezoeken voor kennismaking/ hun kinderen aan te melden op onze prachtige school?


Terug naar het nieuwsoverzicht