Aanmelden leerlingen

2 december 2019

Het is weer mogelijk om kinderen die in het volgende schooljaar 2020-2021 vier jaar worden, aan te melden. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u even binnenlopen en een setje formulieren vragen. Dit kan ook per e-mail: j.vanharten@educatis-rpo.nl. We geven het dan mee aan een van uw kinderen.

Wilt u tijdig uw kind opgeven? Dat is voor ons van belang voor de verdeling van groepen en de formatie voor het volgende schooljaar. Aanmelden uiterlijk voor 1 februari 2020.

De aanmeldingen die we nu in elk geval graag ontvangen, zijn die van de kinderen die t/m 1 oktober 2021 vier jaar worden.

Ouders die nog geen kinderen op school hebben, zijn welkom voor een bezoekje aan onze school. Wilt u ook andere ouders uit uw kerkelijke gemeente, omgeving of die u anderszins kent, wijzen op de mogelijkheid de school te bezoeken voor kennismaking/ hun kinderen aan te melden op onze prachtige school? Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs!


Terug naar het nieuwsoverzicht