Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Schoenendoosactie - 9 maart 2018
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen houden we weer onze jaarlijkse schoenendoosactie. U heeft, als het goed is, een flyer ontvangen via uw kind(eren) waarin staat wat er wel / niet in ....

Kennismaking juf Molenaar - 9 maart 2018
Ik wil me kort aan u voorstellen. Mijn naam is Erna Molenaar, vanaf 1 maart ben ik de nieuwe directeur op de Johannes Calvijnschool. Ik woon in Woudenberg, ben 35 jaar en heb de afgelopen 14 jaar als ....

Personeel - 9 maart 2018
Met ingang van 1 maart 2018 is juf Molenaar onze nieuwe directeur. We heten haar hartelijk welkom en wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school. In een ander nieuwsbericht stelt zij zich verder ....

Aanmelden leerlingen - 1 februari 2018
U kunt nog kinderen aanmelden die in het volgende schooljaar 2018-2019 vier jaar worden. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u formulieren opvragen. Aanmelden graag uiterlijk voor de voorjaars....

Activiteitencommissie - 1 februari 2018
Op donderdag 18 januari was de AC bij elkaar. Tijdens het overleg zijn de activiteiten van het afgelopen half jaar geëvalueerd en de taken verdeeld voor de tweede helft van het schooljaar. H....

Nieuws van de MR - 15 januari 2018
Op donderdag 14 december heeft de MR vergaderd. Tijdens deze vergadering is onder andere gesproken over de afronding van de werving– en selectieprocedure van een nieuwe directeur. ....

Gymzaal Stevinstraat - 15 januari 2018
Ondanks de toezegging dat we vanaf de kerstvakantie gebruik kunnen maken van de gymzaal aan de Stevinstraat, blijkt dit toch niet waar te zijn. Volgens de gemeente is het de bedoeling dat de gymzaal ....

Nieuws van de MR - 4 december 2017
Carolien van der Grond heeft aangegeven dat zij per einde kalenderjaar haar taak als MR-lid van de personeelsgeleding neerlegt. Dit i.v.m. extra drukte vanwege een opleiding die zij dit schooljaar ges....

Overdracht directiewerk - 4 december 2017
Graag schrijf ik u, aan het einde van mijn loopbaan op de Calvijnschool, een persoonlijk bericht. Nog een paar weken en dan zal ik de deur in Amersfoort voorgoed achter mij dichttrekken. Het is een ....

Locale commissie - 4 december 2017
Vertrouwenspersoon - 4 december 2017
Maandopening - 2 december 2017
Schoolfruit en -groente - 3 november 2017
Voortgezet onderwijs - 3 november 2017
Zendingsgeld 2016-2017 - 12 oktober 2017
Verslag overblijfoverleg - 4 mei 2017
Lokale Commissie - 5 april 2017
Ons groene schoolplein - 5 april 2017
Verwijzing VO - 9 maart 2017
Schoenendoosactie - 9 maart 2017
Vroeg Engels - evaluatie - 3 februari 2017
Ouderportaal - Citotoetsen - 3 februari 2017
Opbrengst actie Haïti - 18 januari 2017
Ontzettend bedankt! - 18 januari 2017
Kerstviering - 18 januari 2017
Van schoolplein naar natuurspeelplaats - 6 oktober 2016
Calvijnfestijn - 6 oktober 2016
Gezonde school - 6 oktober 2016
Pilot News2Learn - 6 oktober 2016
Verzuim onder schooltijd - 6 september 2016


Nieuws
uit de school

Schoenendoosactie - 9 maart
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen houden we weer onz... Lees meer

Kennismaking juf Molenaar - 9 maart
Ik wil me kort aan u voorstellen. Mijn naam is Erna Molenaar, vanaf 1 ... Lees meer

Personeel - 9 maart
Met ingang van 1 maart 2018 is juf Molenaar onze nieuwe directeur. We ... Lees meer

Contact met de Johannes Calvijnschool
Waterdaal 3
3817 GV Amersfoort
033-4614713
directie@calvijnschool.info