Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Schoenendoosactie - 4 november 2019
We stellen u alvast op de hoogte van de schoenendoosactie die binnenkort start. Tijdens de maandopening van 4 november zullen we naast een Bijbelgedeelte weer een nieuwe schoolregel behandelen. We wil....

Gymfietsen groep 6/7 en 7/8 - 1 november 2019
Sinds de zomervakantie gaan groep 6/7 en 7/8 (weer) op de fiets naar de gymzaal aan de Juliana van Stolbergweg. We fietsen langs een vrij rustige en veilige route. Er fietst altijd een extra ouder m....

Terugblik achterliggende weken - 1 november 2019
Oudertoerusting Afgelopen maand is de laatste van de drie oudertoerustingsavonden gehouden. De avonden zijn door ongeveer 30 ouders een of meerdere keren bezocht. Tijdens de laatstgehouden opvoe....

Papiercontainer - 2 september 2019
Ongeveer een keer per maand staat de papiercontainer bij de school. Deze wordt op maandag voor 8:00 uur geplaatst, op donderdag na 12:00 uur weer opgehaald. Het komt regelmatig voor dat ouders donderd....

Oudercontacten 2019-2020 - 2 september 2019
Als eerste willen wij u uitnodigen voor de informatieavond op donderdagavond 19 september. We hopen op een goede belangstelling! Voor uw overzicht alle oudercontacten op een rij: September: inf....

Moeders in gebed - 2 september 2019
We leven in een gebroken wereld. Daardoor is er veel pijn en moeite en kan zorg het hart vervullen. Soms zo dat je geen uitweg ziet. Toch blijft er een weg open: het gebed. Naast het gebed in ons ....

Nieuwe school– en pauzetijden - 2 juli 2019
Na de zomervakantie gelden de nieuwe schooltijden. Omdat het eet– en drinkmoment in verhouding ook later zou zijn hebben we ook de pauzetijd aangepast. Hierbij alle tijden op een rij: Op maandag,....

Benoeming nieuwe leerkracht - 6 mei 2019
Zoals we in april hebben gemeld hadden we een vacature voor een leerkracht. In de meivakantie hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd. We zijn dankbaar dat dit heeft geleid tot de benoemin....

MR vergadering - 1 april 2019
Op onze school hebben we een Medezeggenschapsraad, waarin we nadenken over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor onze school, onze kinderen, de meesters en juffen en de betrokkenheid van ouder....

Verandering rapporten - 5 maart 2019
Gesprek ouderbetrokkenheid - 5 februari 2019
Aanmelden leerlingen - 7 januari 2019
Kerstviering - 7 januari 2019
Audit - 7 januari 2019
Schoolplan - 4 januari 2019
Maandopening / regel van de maand - 3 december 2018
Activiteitencommissie - 3 december 2018
Buitenschoolse opvang - 2 november 2018
Zendingsgeld - 2 november 2018
Bezinningsavond - 2 november 2018
Studiedagen - 2 november 2018
Gedragsspecialist - 15 oktober 2018
Vertrouwenspersoon - 15 oktober 2018
Afval verminderen - 15 oktober 2018
Onderbouwplein - 12 september 2018
Oudercontacten - 12 september 2018
Maandopening - 2 juli 2018
Formatie - 26 april 2018
Personeel - 26 april 2018
Jubileum JCS 50 jaar - 26 april 2018