Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

MR vergadering - 1 april 2019
Op onze school hebben we een Medezeggenschapsraad, waarin we nadenken over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor onze school, onze kinderen, de meesters en juffen en de betrokkenheid van ouder....

Terugblik achterliggende weken - 5 maart 2019
Rapportenavond Veel ouders mochten we voor de vakantie ontmoeten bij de rapportenavonden. Dank voor uw komst! Goed om u weer te spreken! De aanmeldingen en het indelen voor de ouderavonden ging d....

Verandering rapporten - 5 maart 2019
Zoals vorig jaar al aangekondigd en toegelicht hebben we dit jaar een verandering qua rapporten en rapport-periodes. Om evenveel gespreksmomenten met ouders te hebben, hebben we in oktober luister– e....

Gesprek ouderbetrokkenheid - 5 februari 2019
Maandag 25 januari hadden we als ouders, leerlingen en teamleden van de school een goed gesprek over ouderbetrokkenheid. Dit gesprek was met een afvaardiging van de SGP en het VGS (Vereniging voor G....

Aanmelden leerlingen - 7 januari 2019
Na de decemberoproep zijn er een aantal kinderen aangemeld. Misschien heeft u de oproep vorige maand gemist, bij deze: Het is weer mogelijk om kinderen die in het volgende schooljaar 2019-2020 vier ja....

Kerstviering - 7 januari 2019
‘Het Licht in de wereld gekomen’, daar hebben we bij de kerstviering over nagedacht. Wat is het rijk dat we als school zo samen stil mochten staan bij het Kerstevangelie. En wat hebben de kinderen eer....

Audit - 7 januari 2019
Op 14 december kregen we bezoek van andere Educatis-directeuren die een audit hielden in onze school. Een goede manier om als scholen van elkaar te leren. Diverse ouders en leerlingen hebben deze dag ....

Schoolplan - 4 januari 2019
Al vanaf de eerste vergadering zijn we in het team aan het plannen maken voor de komende 4 jaar. De schoolplanperiode 2019-2023 komt eraan. In oktober tijdens de tweedaagse hebben we samen nagedacht o....

Maandopening / regel van de maand - 3 december 2018
Tijdens de vorige maandopening dacht groep 3 met ons na over dankbaarheid aan de hand van de geschiedenis van Elia aan de beek Krith. We 'zagen' hoe de Heere voor Elia zorgde door middel van de vogels....

Activiteitencommissie - 3 december 2018
Buitenschoolse opvang - 2 november 2018
Zendingsgeld - 2 november 2018
Bezinningsavond - 2 november 2018
Studiedagen - 2 november 2018
Gedragsspecialist - 15 oktober 2018
Vertrouwenspersoon - 15 oktober 2018
Afval verminderen - 15 oktober 2018
Onderbouwplein - 12 september 2018
Oudercontacten - 12 september 2018
Maandopening - 2 juli 2018
Formatie - 26 april 2018
Personeel - 26 april 2018
Jubileum JCS 50 jaar - 26 april 2018
Ouderportaal - 3 april 2018
Schoenendoosactie - 9 maart 2018
Kennismaking juf Molenaar - 9 maart 2018
Gymzaal Stevinstraat - 15 januari 2018
Overdracht directiewerk - 4 december 2017
Locale commissie - 4 december 2017
Vertrouwenspersoon - 4 december 2017