Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Parro-app - 27 maart 2020
We willen de Parro-app deze maand versneld invoeren. De afspraken rondom de Parro-app zijn: Parro is in eerste instantie bedoeld om vanuit school op groepsniveau een klein berichtje of een aa....

Terugblik achterliggende weken - 27 maart 2020
Thuisonderwijs Er is afgelopen periode hard gewerkt. Door de leerlingen, door u als ouders en door de leerkrachten. Voor uw als ouders is het echt even een andere 'pet' opzetten (zoals we al zonge....

Communicatierichtlijn school-gezin - 3 maart 2020
Onze communicatie De Johannes Calvijnschool vindt het belangrijk om vanuit gezamenlijkheid te communiceren met ouders. Een professionele communicatie waarbij een goede samenwerking tussen gezin e....

Moeders in gebed - 3 maart 2020
Aan alle moeders van de Johannes Calvijnschool, "Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God". (Filippenzen 4....

Spreekuur Opgroei- en opvoedvragen - 4 februari 2020
Het eerste inloopspreekuur is geweest en er waren al diverse contacten! Fijn dat u de weg weet te vinden naar dit spreekuur. Dit spreekuur wordt verzorgd door Miranda vd Bruggen. Zij is jeugdverplee....

Start extra groep - 2 december 2019
In januari zullen we starten met de voorbereidingen om per 3 februari een nieuwe groep kunnen starten. Eind januari zullen groep 4 en groep 5 samengaan. Groep 3 verhuist dan naar het lokaal van gr....

Inloopspreekuur opgroei- en opvoedvragen - 2 december 2019
Als school merken we regelmatig dat er vragen bij ouders kunnen leven over het opvoeden, maar ook over het opgroeien van hun kind. Ouders kunnen hier onderling over spreken, maar het is soms ook fij....

Aanmelden leerlingen - 2 december 2019
Het is weer mogelijk om kinderen die in het volgende schooljaar 2020-2021 vier jaar worden, aan te melden. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u even binnenlopen en een setje formulieren vragen.....

Schoenendoosactie - 4 november 2019
We stellen u alvast op de hoogte van de schoenendoosactie die binnenkort start. Tijdens de maandopening van 4 november zullen we naast een Bijbelgedeelte weer een nieuwe schoolregel behandelen. We wil....

Gymfietsen groep 6/7 en 7/8 - 1 november 2019
Papiercontainer - 2 september 2019
Oudercontacten 2019-2020 - 2 september 2019
Moeders in gebed - 2 september 2019
Nieuwe school– en pauzetijden - 2 juli 2019
Benoeming nieuwe leerkracht - 6 mei 2019
MR vergadering - 1 april 2019
Verandering rapporten - 5 maart 2019
Gesprek ouderbetrokkenheid - 5 februari 2019
Kerstviering - 7 januari 2019
Audit - 7 januari 2019
Schoolplan - 4 januari 2019
Maandopening / regel van de maand - 3 december 2018
Activiteitencommissie - 3 december 2018
Buitenschoolse opvang - 2 november 2018
Zendingsgeld - 2 november 2018
Bezinningsavond - 2 november 2018
Studiedagen - 2 november 2018
Gedragsspecialist - 15 oktober 2018
Vertrouwenspersoon - 15 oktober 2018
Afval verminderen - 15 oktober 2018