Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Gesprek ouderbetrokkenheid - 5 februari 2019
Maandag 25 januari hadden we als ouders, leerlingen en teamleden van de school een goed gesprek over ouderbetrokkenheid. Dit gesprek was met een afvaardiging van de SGP en het VGS (Vereniging voor G....

Aanmelden leerlingen - 7 januari 2019
Na de decemberoproep zijn er een aantal kinderen aangemeld. Misschien heeft u de oproep vorige maand gemist, bij deze: Het is weer mogelijk om kinderen die in het volgende schooljaar 2019-2020 vier ja....

Kerstviering - 7 januari 2019
‘Het Licht in de wereld gekomen’, daar hebben we bij de kerstviering over nagedacht. Wat is het rijk dat we als school zo samen stil mochten staan bij het Kerstevangelie. En wat hebben de kinderen eer....

Audit - 7 januari 2019
Op 14 december kregen we bezoek van andere Educatis-directeuren die een audit hielden in onze school. Een goede manier om als scholen van elkaar te leren. Diverse ouders en leerlingen hebben deze dag ....

Maandopening / regel van de maand - 3 december 2018
Tijdens de vorige maandopening dacht groep 3 met ons na over dankbaarheid aan de hand van de geschiedenis van Elia aan de beek Krith. We 'zagen' hoe de Heere voor Elia zorgde door middel van de vogels....

MR vergadering - 3 december 2018
Tijdens de laatste MR vergadering hebben we het jaarplan en de financiën van de school besproken. Verder zijn de taken en de planning van de MR geëvalueerd. Ook heeft de oudergeleding van de....

Activiteitencommissie - 3 december 2018
De achterliggende maanden heeft de AC gezorgd voor een heerlijke taart op de dag van de leraar en het schoolontbijt georganiseerd. We hebben er met elkaar van gesmuld. Op dit moment is de activiteite....

Buitenschoolse opvang - 2 november 2018
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al gemeld dat Bijdehandjes aan het oriënteren is op een buitenschoolse opvang (enkele dagdelen per week na schooltijd) bij de Johannes Calvijnschool. Wij hebb....

Zendingsgeld - 2 november 2018
De afgelopen periode was het zendingsgeld bestemd voor Kom over en Help. We konden € 189,14 naar hen overmaken. Ook werden er heel veel vuilniszakken met kleding ingeleverd! Dank daarvoor! ....

Bezinningsavond - 2 november 2018
Studiedagen - 2 november 2018
Gedragsspecialist - 15 oktober 2018
Vertrouwenspersoon - 15 oktober 2018
Afval verminderen - 15 oktober 2018
Onderbouwplein - 12 september 2018
Oudercontacten - 12 september 2018
Maandopening - 2 juli 2018
Verandering rapporten - 2 juli 2018
Formatie - 26 april 2018
Personeel - 26 april 2018
Jubileum JCS 50 jaar - 26 april 2018
Ouderportaal - 3 april 2018
Schoenendoosactie - 9 maart 2018
Kennismaking juf Molenaar - 9 maart 2018
Nieuws van de MR - 15 januari 2018
Gymzaal Stevinstraat - 15 januari 2018
Nieuws van de MR - 4 december 2017
Overdracht directiewerk - 4 december 2017
Locale commissie - 4 december 2017
Vertrouwenspersoon - 4 december 2017