Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Terugblik achterliggende weken - 1 april 2021
7 weken school We kijken terug op 7 schoolweken. We waarderen meer dan ooit dat de schooldeuren weer open gaan. Wat is fijn om met leeftijdsgenootjes te spelen, in de school een leerkracht te he....

Verkiezingen MR - 1 april 2021
Er hebben zich twee ouders gemeld met belangstelling om lid te worden van de MR. Hartelijk dank daarvoor. Na de meivakantie zullen we verkiezingen worden uitgeschreven. ....

Struggle for Bibles - 1 april 2021
Dit schooljaar willen wij onze goede doelen actie inzetten voor Bible League. Bible League ondersteunt wereldwijd lokale hulpbehoevende kerken door te voorzien in Bijbels, studiemateri-aal en tra....

Aanmelden leerlingen - 2 februari 2021
We hebben op onze oproep voor nieuwe aanmeldingen nog maar weinig reactie gekregen. U, als ouders, bent onze belangrijkste ambassadeurs! Kent u andere ouders die zouden kunnen overwegen om hun kind on....

Teamvergadering - 2 februari 2021
Twee weken geleden hadden we een teamvergadering. Naast de uitwisseling van de bevindingen van het onderwijs op afstand, hebben we ook veel andere thema's met elkaar besproken. We zijn bezig met de ....

Stagiaires - 8 december 2020
Aan het eind van hun Pabo-studie lopen toekomstige leerkrachten een eindstage om zich voor te bereiden op hun toekomstige werkplek, de zgn. Lio-stage. Lio staat voor leraar in opleiding. Afgelopen v....

Studiedag - 8 december 2020
Op 2 november hadden we een studiedag. Deels digitaal, deels live waren we hierbij aanwezig. 's Morgens hebben we nagedacht over de vraag hoe we begaafde en hoogbegaafde kinderen nog beter kunnen he....

Nieuwe aanmeldingen - 8 december 2020
De afgelopen 3 jaar hadden we steeds 118/119 leerlingen. Een aantal waardoor we precies met 6 kleine groepen op school ons werk kunnen doen. Zoals het er nu naar uitziet gaat het leerlingaantal door e....

Startgesprekken - 14 november 2020
Op 8 en 13 oktober hadden we de startgesprekken. Fijn dat er zoveel ouders in de gelegenheid waren om te komen. Een van de enige ontmoetingsmomenten in deze eerste periode van het schooljaar. Het was....

Maandopening - 2 november 2020
Schoenendoosactie - 2 november 2020
Wonderlijk gemaakt - 2 november 2020
MR-vergadering - 2 oktober 2020
Zendingsgeld - 2 oktober 2020
Activiteitencommissie - 2 oktober 2020
Oudercontacten 2020-2021 - 1 september 2020
Schooltijden - 1 september 2020
Groepsverdeling - 5 juni 2020
Bibliotheek - 5 juni 2020
Parro-app - 27 maart 2020
Communicatierichtlijn school-gezin - 3 maart 2020
Moeders in gebed - 3 maart 2020
Spreekuur Opgroei- en opvoedvragen - 4 februari 2020
Start extra groep - 2 december 2019
Inloopspreekuur opgroei- en opvoedvragen - 2 december 2019
Schoenendoosactie - 4 november 2019
Gymfietsen groep 6/7 en 7/8 - 1 november 2019
Papiercontainer - 2 september 2019
Moeders in gebed - 2 september 2019
Nieuwe school– en pauzetijden - 2 juli 2019