Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Startgesprekken - 14 november 2020
Op 8 en 13 oktober hadden we de startgesprekken. Fijn dat er zoveel ouders in de gelegenheid waren om te komen. Een van de enige ontmoetingsmomenten in deze eerste periode van het schooljaar. Het was....

Maandopening - 2 november 2020
In oktober hadden wij de eerste maandopening. Dit schooljaar staat het thema ‘Verhoring’ centraal. De Heere hoort! We hebben gehoord over het gebed van Hanna, hoe de Heere haar gebed verhoorde. Aan h....

Schoenendoosactie - 2 november 2020
Deze week start onze jaarlijkse schoenendoosactie. In de week van dankdag zijn we ons er extra van bewust dat we veel ontvangen, maar dat we daarvan ook uit mogen delen aan anderen. De actie is in de ....

Wonderlijk gemaakt - 2 november 2020
De periode tussen de herfst– en de kerstvakantie staan de lessen van wonderlijk gemaakt weer op ons rooster. Dit zijn lessen seksuele opvoeding. We hebben daarover oudernieuwsbrieven per groep. U krij....

MR-vergadering - 2 oktober 2020
De afgelopen week heeft de MR weer vergaderd. De volgende punten stonden op de agenda: uitkomsten van het onderzoekje over de avondvierdaagse - daaruit bleek dat Leusden als meeloopplek een ....

Zendingsgeld - 2 oktober 2020
In het achterliggende schooljaar hebben de kinderen veel zendingsgeld meegenomen! We zouden een ac-tie doen voor Struggle for Bibles. Deze is niet doorgegaan. De kerstcollecte die we daarvoor al h....

Lokale identiteitscommissie - 2 oktober 2020
Deze week hebben we als lokale identiteitscommissie vergaderd. Naast dat beide scholen gedeeld hebben hoe de situatie op de scholen op dit moment is en welke zaken wat betreft de identiteit spelen heb....

Activiteitencommissie - 2 oktober 2020
In de vergadering van de activiteitencommissie hebben we vooruit gekeken naar het komende half jaar. De leden van de AC hebben de dag van de leerkracht voorbereid (wat ze organiseren is nog even een ....

Oudercontacten 2020-2021 - 1 september 2020
De informatieavond die gepland was op 17 september vervalt. Ook andere contactmomenten (zoals de geplande opa– en omamorgen) die in het jaarrooster zijn aangekondigd zullen misschien niet altijd doorg....

Schooltijden - 1 september 2020
Groepsverdeling - 5 juni 2020
Bibliotheek - 5 juni 2020
Parro-app - 27 maart 2020
Terugblik achterliggende weken - 27 maart 2020
Communicatierichtlijn school-gezin - 3 maart 2020
Moeders in gebed - 3 maart 2020
Spreekuur Opgroei- en opvoedvragen - 4 februari 2020
Start extra groep - 2 december 2019
Inloopspreekuur opgroei- en opvoedvragen - 2 december 2019
Aanmelden leerlingen - 2 december 2019
Schoenendoosactie - 4 november 2019
Gymfietsen groep 6/7 en 7/8 - 1 november 2019
Papiercontainer - 2 september 2019
Moeders in gebed - 2 september 2019
Nieuwe school– en pauzetijden - 2 juli 2019
Benoeming nieuwe leerkracht - 6 mei 2019
Verandering rapporten - 5 maart 2019
Gesprek ouderbetrokkenheid - 5 februari 2019
Kerstviering - 7 januari 2019
Audit - 7 januari 2019