Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Maandopening / regel van de maand - 3 december 2018
Tijdens de vorige maandopening dacht groep 3 met ons na over dankbaarheid aan de hand van de geschiedenis van Elia aan de beek Krith. We 'zagen' hoe de Heere voor Elia zorgde door middel van de vogels....

MR vergadering - 3 december 2018
Tijdens de laatste MR vergadering hebben we het jaarplan en de financiën van de school besproken. Verder zijn de taken en de planning van de MR geëvalueerd. Ook heeft de oudergeleding van de....

Activiteitencommissie - 3 december 2018
De achterliggende maanden heeft de AC gezorgd voor een heerlijke taart op de dag van de leraar en het schoolontbijt georganiseerd. We hebben er met elkaar van gesmuld. Op dit moment is de activiteite....

Buitenschoolse opvang - 2 november 2018
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al gemeld dat Bijdehandjes aan het oriënteren is op een buitenschoolse opvang (enkele dagdelen per week na schooltijd) bij de Johannes Calvijnschool. Wij hebb....

Zendingsgeld - 2 november 2018
De afgelopen periode was het zendingsgeld bestemd voor Kom over en Help. We konden € 189,14 naar hen overmaken. Ook werden er heel veel vuilniszakken met kleding ingeleverd! Dank daarvoor! ....

Bezinningsavond - 2 november 2018
Afgelopen dinsdagavond dacht dhr. J. Schippers met ons na over genderneutraliteit, een actueel thema wat dichterbij komt dan we soms zelf doorhebben! Als u er was; dank voor uw komst! Goed om zo ook i....

Studiedagen - 2 november 2018
Voor de herfstvakantie hebben we als team twee dagen met elkaar nagedacht over het onderwijs op de Johannes Calvijnschool. Samenvattend hebben we gezamenlijk antwoord gegeven op de vragen; wat gaat go....

Gedragsspecialist - 15 oktober 2018
Inmiddels is juf Struik-de Jonge al weer even afgestudeerd als gedragsspecialist. Op school vervult ze ook deze taak. Wat kan een gedragsspecialist betekenen voor uw kind? Sinds de invoering van '....

Vertrouwenspersoon - 15 oktober 2018
Juf Bunk-Visser is al enkele jaren interne vertrouwenspersoon (IVP'er) op onze school. Vanaf dit schooljaar zal zij deze taak samen met Meester Landwaart oppakken. Hij zal dit jaar een cursus volgen....

Afval verminderen - 15 oktober 2018
Onderbouwplein - 12 september 2018
Oudercontacten - 12 september 2018
Maandopening - 2 juli 2018
Verandering rapporten - 2 juli 2018
Formatie - 26 april 2018
Personeel - 26 april 2018
Jubileum JCS 50 jaar - 26 april 2018
Ouderportaal - 3 april 2018
Schoenendoosactie - 9 maart 2018
Kennismaking juf Molenaar - 9 maart 2018
Aanmelden leerlingen - 1 februari 2018
Nieuws van de MR - 15 januari 2018
Gymzaal Stevinstraat - 15 januari 2018
Nieuws van de MR - 4 december 2017
Overdracht directiewerk - 4 december 2017
Locale commissie - 4 december 2017
Vertrouwenspersoon - 4 december 2017
Schoolfruit en -groente - 3 november 2017
Voortgezet onderwijs - 3 november 2017
Zendingsgeld 2016-2017 - 12 oktober 2017