Nieuwsoverzicht

U kunt ook altijd hier de laatste nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Groepsverdeling - 5 juni 2020
Voor het cursusjaar 2020/2021 kunnen we weer 6 groepen maken. We zijn dankbaar dat het leerlingenaantal op 1 oktober ongeveer gelijk zal zijn aan vorig jaar. Ondanks dat we in juli afscheid gaan nem....

Zendingsgeld - 5 juni 2020
De afgelopen periode hebben we weinig zendingsgeld opgehaald. De kinderen waren 6 weken thuis, sommige klassen waren er de afgelopen periode niet op maandag en diverse kinderen gaven aan dat er minder....

Bibliotheek - 5 juni 2020
Juf Tineke Blok en Juf Hannah van Doornheim (oa-stagiaire) zullen deze week voor de laatste keer de bibliotheek bemannen. Voor 3 groepen zal dat op donderdag zijn (groep 3, 4 en 8) en voor 3 groepen o....

Parro-app - 27 maart 2020
We willen de Parro-app deze maand versneld invoeren. De afspraken rondom de Parro-app zijn: Parro is in eerste instantie bedoeld om vanuit school op groepsniveau een klein berichtje of een aa....

Terugblik achterliggende weken - 27 maart 2020
Thuisonderwijs Er is afgelopen periode hard gewerkt. Door de leerlingen, door u als ouders en door de leerkrachten. Voor uw als ouders is het echt even een andere 'pet' opzetten (zoals we al zonge....

Communicatierichtlijn school-gezin - 3 maart 2020
Onze communicatie De Johannes Calvijnschool vindt het belangrijk om vanuit gezamenlijkheid te communiceren met ouders. Een professionele communicatie waarbij een goede samenwerking tussen gezin e....

Moeders in gebed - 3 maart 2020
Aan alle moeders van de Johannes Calvijnschool, "Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God". (Filippenzen 4....

Spreekuur Opgroei- en opvoedvragen - 4 februari 2020
Het eerste inloopspreekuur is geweest en er waren al diverse contacten! Fijn dat u de weg weet te vinden naar dit spreekuur. Dit spreekuur wordt verzorgd door Miranda vd Bruggen. Zij is jeugdverplee....

Start extra groep - 2 december 2019
In januari zullen we starten met de voorbereidingen om per 3 februari een nieuwe groep kunnen starten. Eind januari zullen groep 4 en groep 5 samengaan. Groep 3 verhuist dan naar het lokaal van gr....

Inloopspreekuur opgroei- en opvoedvragen - 2 december 2019
Aanmelden leerlingen - 2 december 2019
Schoenendoosactie - 4 november 2019
Gymfietsen groep 6/7 en 7/8 - 1 november 2019
Papiercontainer - 2 september 2019
Oudercontacten 2019-2020 - 2 september 2019
Moeders in gebed - 2 september 2019
Nieuwe school– en pauzetijden - 2 juli 2019
Benoeming nieuwe leerkracht - 6 mei 2019
MR vergadering - 1 april 2019
Verandering rapporten - 5 maart 2019
Gesprek ouderbetrokkenheid - 5 februari 2019
Kerstviering - 7 januari 2019
Audit - 7 januari 2019
Schoolplan - 4 januari 2019
Maandopening / regel van de maand - 3 december 2018
Activiteitencommissie - 3 december 2018
Buitenschoolse opvang - 2 november 2018
Zendingsgeld - 2 november 2018
Bezinningsavond - 2 november 2018
Studiedagen - 2 november 2018