Kom sfeer proeven

Klik op de foto's voor een vergroting.

De Johannes Calvijnschool in Amersfoort is een kleine school met grote mogelijkheden!

Wij zien elk kind zien als een uniek, door God gegeven geschenk. In een kleine en persoonlijke omgeving scheppen we een warm klimaat waarin we rust, veiligheid en structuur bieden. Waarin elk kind zichzelf kan zijn en met plezier kan leren

Onze school staat in een prachtige omgeving. Midden tussen de bossen van Amersfoort-Zuid. De omgeving is veilig en dat is wat we de kinderen willen bieden: een veilige omgeving om te leren, te ontwikkelen en te groeien.

Onze school is een christelijke school op reformatorische grondslag. De Bijbel is de basis van het handelen. Hierover kunt u meer lezen op de website bij het kopje beleid.

Als u kennis wilt maken met onze school, dan bent u van harte welkom. U kunt dan contact opnemen met de directeur van de school voor het aanvragen van de schoolgids, voor een gesprek of een vrijblijvend bezoek .

Onze aanmeldingsprocedure is als volgt:

  • U downloadt het inschrijfformulier.
  • Nadat het formulier ontvangen is op school, neemt de directeur van de school contact met u op voor een afspraak. Ook worden dan de identiteitsformulieren toegezonden.
  • Met alle ouders, die hun eerste kind aanmelden, wordt een kennismakings- en toelatingsgesprek gevoerd door de directeur en een lid van de lokale commissie. In dat gesprek kijken we of u past bij onze school en of wij bij u passen. De lijn school, gezin en kerk is voor ons van groot belang. Ook worden zaken als ouderparticipatie en de schoolregels met u besproken. Na het gesprek hoort u z.s.m. of uw kind is toegelaten.