Groepen


groep 0/1: juf Nelleke en juf Ellianne
Groep 1-2
Groep 1/2: juf Carolien en juf Marja
Groep 2
Groep 3: juf Van Dam en juf Van Braak
Groep 4-5
Groep 4: juf Knook en juf Van Geresteijn
Groep 5-6
Groep 5/6: meester Landwaart en juf Bunk
Groep 7-8
Groep 7/8: meester Vergunst
Algemeen
Algemeen