Laatste schooldag

19 juli 2019

De leerlingen van de groepen 0-7 gaan nog door tot en met vrijdag 19 juli. Voor hen begint de zomervakantie om 12.15 uur ‘s middags. We sluiten het schooljaar in de hal met elkaar af. Wij wensen u alvast een hele goede vakantie, een fijne tijd waarin de kinderen kunnen uitrusten van het werk. We hopen u in gezondheid na de vakantie weer te ontmoeten op school!


Terug naar het activiteitenoverzicht