De Calvijnschool is een school waar de inbreng van ouders gerespecteerd en gewaardeerd wordt. (een ouder)

Johannes Calvijnschool Amersfoort

De Johannes Calvijnschool in Amersfoort is een kleine school met grote mogelijkheden!

Wij zien elk kind als een uniek, door God gegeven geschenk. In een kleine en persoonlijke omgeving scheppen we een warm klimaat waarin we rust, veiligheid en structuur bieden. Waarin elk kind zichzelf kan zijn en met plezier kan leren.

Eigentijds onderwijs gaat in onze visie verder dan het ontwikkelen van het verstand. Leven is ook beleven. Vanuit het gevoel, de zintuigen, creativiteit en normen en waarden. Het doel van ons reformatorische onderwijs is de kinderen te leren leven naar Gods Woord en ze te laten opgroeien tot zelfstandige en sociaal vaardige persoonlijkheden die hun talenten op een waardevolle manier inzetten.

Sfeer proeven

Nieuws
uit de school

Aanmelden leerlingen - 1 februari
U kunt nog kinderen aanmelden die in het volgende schooljaar 2018-201... Lees meer

Activiteitencommissie - 1 februari
Op donderdag 18 januari was de AC bij elkaar. Tijdens het overleg zij... Lees meer

Personeel - 1 februari
Juf Van Dam is vorige week een ochtend op school geweest en zal tot de... Lees meer

Contact met de Johannes Calvijnschool
Waterdaal 3
3817 GV Amersfoort
033-4614713
directie@calvijnschool.info